کتابخانه احادیث شیعه

153. خطا را اصلاح كن

[شعيب پيامبر به قومش گفت:] مقصود من، تنها اصلاح [امر شما] است تا آنجا كه بتوانم. و توفيق من جز به خدا نيست، بر او توكّل كرده و به سوى او باز مى گردم.
نمایش منبع
همه شما مسئوول هستيد و همتان درباره زيردستانتان بازخواست مى شويد.
نمایش منبع
كوشش در راه اصلاح توده مردم، از كمال خوشبختى است.
نمایش منبع
هر كس خودش را اصلاح نكند، نمى تواند ديگران را اصلاح نمايد.
نمایش منبع
هر كس صبح كند و به امور مسلمانان همّت نورزد، از آنان نيست و هر كس فرياد كمك خواهى كسى را بشنود و به كمكش نشتابد، مسلمان نيست.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469