کتابخانه احادیث شیعه

153. خطا را اصلاح كن

[شعيب پيامبر به قومش گفت:] مقصود من، تنها اصلاح [امر شما] است تا آنجا كه بتوانم. و توفيق من جز به خدا نيست، بر او توكّل كرده و به سوى او باز مى گردم.
نمایش منبع
همه شما مسئوول هستيد و همتان درباره زيردستانتان بازخواست مى شويد.
نمایش منبع
كوشش در راه اصلاح توده مردم، از كمال خوشبختى است.
نمایش منبع
هر كس خودش را اصلاح نكند، نمى تواند ديگران را اصلاح نمايد.
نمایش منبع
هر كس صبح كند و به امور مسلمانان همّت نورزد، از آنان نيست و هر كس فرياد كمك خواهى كسى را بشنود و به كمكش نشتابد، مسلمان نيست.
نمایش منبع
حدیث روز 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : :

حَرامٌ على كُلِّ قَلبٍ عزّي بِالشَّهَواتِ أن يَجُولَ في مَلَكوتِ السَّماواتِ؛

بر هر دلى كه به شهوت‏ها آرام گرفته باشد، حرام است كه در ملكوت آسمان‏ها گردش كند.

تنبيه الخواطر: ج2، ص122

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462