کتابخانه احادیث شیعه

165. الفت، خدائيست

او خدايى است كه به نصرت خود و مؤمنان تو را [اى پيامبر] يارى كرد و دل هاى مؤمنين را با هم اُلفت داد، كه اگر تمام آنچه را روى زمين است خرج مى كردى تا ميان دل هاى آنان الفت ايجاد كنى، نمى توانستى، ولى خداوند در ميان آنان الفت ايجاد كرد. او توانا و حكيم است.
نمایش منبع
بهترين مؤمن كسى است كه با مؤمنان، اُنس و اُلفت گيرد و كسى كه الفت نپذيرد و الفت نگيرد خيرى در او نيست.
نمایش منبع
خوشا به سعادت كسى كه در راه اطاعت خدا با مردم اُنس بگيرد و مردم نيز با او اُنس بگيرند.
نمایش منبع
از جاى كندن كوه هاى استوار، آسان تر از انس و الفت دادنِ دل هاى از هم رميده است.
نمایش منبع
نيكوكاران، چون با هم روبه رو شوند، هر چند به زبان باهم اظهار دوستى و محبّت نكنند، دل هايشان، به سرعتِ پيوستن باران به آب رودخانه ها، با هم انس مى گيرد، و بدكاران، هرگاه با هم روبه رو شوند، هر چند به زبان با هم اظهار دوستى و محبّت كنند، ولى دل هايشان از اُنس و الفت گرفتن با يكديگر دور است، همانند چارپايان كه از عاطفه به دورند، گرچه روزگارى دراز از يك آخور، علوفه بخورند.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

أحَبُّ الأعمالِ إلى اللّه‏ِ عَزَّوجلَّ الصَّلاةُ، و هي آخِرُ وَصايا الأنبياءِ؛

محبوبترين كارها نزد خداوند عز و جل، نماز است و آن آخرين سفارش پيامبران مى ‏باشد.

من لا يحضره الفقيه : 1/210/ 638

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469