کتابخانه احادیث شیعه

167. فرشته روى زمين

كسانى كه [وسايل] ازدواج را نمى يابند، پاكدامنى پيشه كنند تا خداوند از فضل خود آنان را بى نياز گرداند.
نمایش منبع
سه كس اند كه خداوند حتما يارى شان مى كند: جنگاور راه خدا، برده قراردادى اى كه مى خواهد بهاى آزادى خود را بپردازد و آزاد شود و كسى كه به قصد پاكدامنى ازدواج مى كند.
نمایش منبع
پاك دامنى، روح انسان را محافظت مى كند و آن را از پَستى ها، دور نگه مى دارد.
نمایش منبع
پاكدامنى روش زيركان، و سيرى ناپذيرى خصلت پليدان است.
نمایش منبع
كسى كه در راه خدا جهاد كند و شهيد شود، اجرش بيشتر از كسى نيست كه مى تواند گناه كند، امّا پاك دامنى پيشه مى كند. انسان پاك دامن، نزديك است فرشته اى از فرشتگان خدا شود.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

لا غائبَ أقرَبُ مِن المَوتِ؛

هيچ غايبى نزديكتر از مرگ نيست.

بحار الأنوار: ج71، ص263، ح2

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461