کتابخانه احادیث شیعه

171. سفرى معنوى

بگو: «در زمين بگرديد و بنگريد خداوند چگونه آفرينش را آغاز كرده؟ سپس خداوند (به همين گونه) جهان آخرت را ايجاد مى كند؛ يقينا خدا بر هر چيز تواناست.
نمایش منبع
براى كسب مجد و عظمت، از وطن خود دور شو و سفر كن كه در مسافرت پنج فايده است: برطرف شدن اندوه، بدست آوردن روزى و دانش و آداب زندگى، و هم نشينى با بزرگواران.
نمایش منبع
مراقب زمين باشيد؛ چرا كه زمين، مادرِ شماست و هيچ كس نيست كه بر روى آن، كار خوب يا بدى انجام دهد، مگر اين كه زمين، آن را [به پروردگار خويش] گزارش مى دهد.
نمایش منبع
اى مُفَضَّل! در اين معدن ها و موادّ معدنىِ گوناگونى كه از آنها استخراج مى شود، بينديش: موادّ معدنى اى چون گچ و آهك و سنگ گچ و زرنيخ و مردار سنگ و قونيا و جيوه و مس و سرب و نقره و طلا و زِبَرجَد و ياقوت و زُمرّد و انواع سنگ ها و نيز ديگر چيزها (مانند: قير و موميا و گوگرد و نفت و جز اينها) كه از معادن، استخراج مى شوند و مردم، آنها را براى نيازهايشان به كار مى گيرند. آيا بر هيچ عاقلى پوشيده است كه اينها همه گنج هايى هستند كه براى انسان در زمين، اندوخته شده اند تا آنها را استخراج كند و به هنگام نياز، مورد استفاده قرار دهد؟... .
نمایش منبع
ستايش، از آنِ خدايى است كه كسى را از رحمتش نوميد و از نعمت هايش محروم نمى كند؛ اميد كسى را از لطف خويش نمى بُرد و كسى را از پرستش خود، باز نمى دارد؛ همان كه به فرمانش، آسمان هاى هفتگانه برپا شدند و زمينِ هموار، برقرار شد و كوه هاى استوارِ سر به فلك كشيده، پابرجا گشتند و بادهاى بارور كننده، روان شدند و ابرها در فضاى آسمان به حركت درآمدند و درياها در كرانه هاى خود ايستادند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

اِذا هِبْتَ اَمْرا فَقَعْ فيهِ فَاِنَّ شِدَّةَ تَوَقّيهِ اَعْظَمُ مِمّا تَخافُ مِنْهُ؛

هرگاه از كارى هراس و بيم داشتى، خود را در آغوش همان كار بيفكن، چرا كه سختى پرهيز و هراس، بزرگتر از خود آن چيزى است كه از آن مى‏ ترسى.

نهج البلاغه، حكمت 175

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461