کتابخانه احادیث شیعه

174. مُعاشر دنيوى، اُخروى مى شود

اى كسانى كه ايمان آورده ايد! دشمنِ من و دشمن خودتان را دوست نگيريد! شما نسبت به آنان اظهار محبّت مى كنيد، در حالى كه آنان به آنچه از حق براى شما آمده كافر شده اند... .
نمایش منبع
هر كس كافرى را دوست بدارد، با خدا دشمنى ورزيده است و هر كس با كافرى دشمنى ورزد، خدا را دوست داشته است... دوستِ دشمن خدا، دشمن خداست.
نمایش منبع
مبادا دشمنان خدا را دوست بدارى و يا با غير دوستان خدا، دوستىِ خالصانه برقرارسازى؛ زيرا هر كس مردمى را دوست بدارد، با آنان محشور خواهد شد.
نمایش منبع
از هم نشينى با اهل گناه و يارى دادن ستمكاران و همسايگى فاسدان، بپرهيزيد. از فتنه آنها بر حذر باشيد و از محيطشان دورى كنيد.
نمایش منبع
هر كس به خدا و روز قيامت ايمان دارد، نبايد با هيچ كافرى برادرى كند و با هيچ گناهكارى معاشرت نمايد. هر كس با كافرى، برادرى يا با گناهكارى معاشرت كند، خود، كافرى گناهكار است.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام سجاد عليه ‏السلام : :

مَنْ عَمِلَ بِما افْتَرَضَ اللّه‏ُ عَلَيْهِ فَهُـوَ مِـنْ خَيْـرِ النـاسِ؛

هر كس كه به واجبات الهى رفتار كند از بهـتريـن مـردم اسـت.

اصول كافى: ج 3، ص 128

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461