کتابخانه احادیث شیعه

178. هر كس در گرو عمل خويش است

[روز قيامت را] كسى جز متجاوز گناه كار انكار نمى كند.
نمایش منبع
افراد متكبّر، [در روز قيامت] به شكل مورچه درآورده مى شوند و مردم، پيوسته آنها را لگد مى كنند، تا وقتى كه خدا از رسيدگى به حساب بندگان، فارغ شود.
نمایش منبع
هر كس چيزى از مال برادر [دينى] خود را به ستم و ناحق بخورد و آن را به او برنگردانَد، روز قيامت، شراره اى از آتش مى خورد.
نمایش منبع
قيامت، ميدان [عرضه] عمل است. آن جا، يكى به زاد و توشه اى كه باخود بُرده خوش است و ديگرى به خاطر فرصت هايى كه از دست داده، پشيمان [و اندوهگين] است.
نمایش منبع
پيش از آن كه آن روز (قيامت) به نيمه برسد، بهشتيان در بهشت و دوزخيان در دوزخ، مستقر شده اند.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

أحَبُّ الأعمالِ إلى اللّه‏ِ عَزَّوجلَّ الصَّلاةُ، و هي آخِرُ وَصايا الأنبياءِ؛

محبوبترين كارها نزد خداوند عز و جل، نماز است و آن آخرين سفارش پيامبران مى ‏باشد.

من لا يحضره الفقيه : 1/210/ 638

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469