کتابخانه احادیث شیعه

187. ان شاء اللّه !

هرگز نگو كه من اين كار را فردا خواهم كرد. مگر آن كه بگويى ان شاء اللّه (اگر خدا بخواهد) و خدا را فراموش نكن و بگو اميدوارم كه پروردگارم مرا به راهى روشن تر از اين هدايت نمايد.
نمایش منبع
از نشانه هاى كامل بودن ايمان بنده، اين است كه در هر كارى، اِن شاء اللّه بگويد.
نمایش منبع
در پاسخ به سؤال از آيه «و چون فراموش كردى، پروردگارت را به ياد آر» فرمودند: يعنى اگر فراموش كردى اِن شاء اللّه بگويى و بعد يادت آمد، هر زمان كه يادت آمد، اِن شاء اللّه بگو.
نمایش منبع
گروهى از يهود درباره چيزى از پيامبر صلي الله عليه و آله پرسيدند. آن حضرت فرمودند: «فردا بياييد تا جوابتان را بدهم» و اِن شاء اللّه نگفتند، پس تا چهل روز، از آمدن جبرئيل عليه السلام نزد پيامبر جلوگيرى شد. بعد از چهل روز، جبرئيل بر پيامبر فرود آمد و گفت: هرگز در مورد چيزى مگو: «من فردا چنين مى كنم»، مگر اين كه [بگويى] اِن شاء اللّه .
نمایش منبع
هنگامى كه خداوند عز و جل آدم عليه السلام را در بهشت جا داد به او فرمود: اى آدم! به اين درخت، نزديك نشو. حضرت آدم گفت: باشد، اى پروردگار من! ولى اِن شاء اللّه نگفت [و به درخت، نزديك شد و از آن خورد]. لذا خداوند به پيامبرش صلي الله عليه و آله امر فرمود: درباره چيزى كه مى خواهى آن را فردا انجام دهى، نگو آن را انجام مى دهم، مگر اين كه بگويى اِن شاء اللّه ، و به ياد آر پروردگارت را اگر فراموش نمودى، به اين كه اِن شاء اللّه بگويى، اگر چه پس از يك سال باشد.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام باقر عليه ‏السلام :

خُذُوا الكَلِمَةَ الطَّيِّبَةَ مِمَّن قالَها و إن لَم يَعمَل بِها؛

سخن نيك را از گوينده آن برگيريد، اگر چه به آن عمل نكند.

تحف العقول ، ص 291

چهل حدیث « گهرهای باقری » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465