کتابخانه احادیث شیعه

194. حريم خانواده

اى كسانى كه ايمان آورده ايد! غلامان و كنيزان شما و كودكانتان كه به حد بلوغ نرسيده اند در سه وقت بايد از شما اجازه بگيرند: پيش از نماز صبح، و نيمروز هنگامى كه لباس هاى [معمولى] خود را بيرون مى آوريد، و بعد از نماز عشا، اين سه وقت خصوصى براى شماست، اما بعد از اين سه وقت، گناهى بر شما و بر آنان نيست كه [بدون اجازه وارد شوند و] گرد يكديگر بچرخيد. اين گونه خداوند آيات را براى شما بيان مى كند، و خداوند دانا و حكيم است. و هنگامى كه اطفال شما به سن بلوغ رسيدند، بايد مانند ديگران با اجازه [بر شما] وارد شوند، خداوند اين چنين آياتش را براى شما بيان مى كند و او دانا و حكيم است.
نمایش منبع
كسى از پيامبر خدا پرسيد: اى پيامبر خدا! آيا براى وارد شدن بر مادرم، اجازه بگيرم؟ فرمودند: آرى. گفت من در خانه با او زندگى مى كنم. فرمودند: براى وارد شدن بر او اجازه بگير. مرد گفت: من خدمتگزار او هستم حضرت فرمودند: آيا دوست دارى او را برهنه ببينى؟! گفت: نه. فرمودند: پس براى وارد شدن بر او، اجازه بگير.
نمایش منبع
مرد، هنگام وارد شدن بر پدرش، بايد اجازه بگيرد؛ ولى پدر، لازم نيست از پسرش اجازه بگيرد. همچنين مرد، از دخترش و خواهرش، اگر ازدواج كرده باشند، بايد اجازه بگيرد.
نمایش منبع
مرد نبايد در حالى كه كودكى در اتاق است، با همسر يا كنيزش آميزش كند؛ چرا كه اين كار، از عواملى است كه موجب زناكار شدنِ فرزند مى شود.
نمایش منبع
كسانى كه در مِلكيّت شما هستند [يعنى غُلام و كنيزتان] و نيز كسانى كه بالغ نشده اند، بايد در سه وقت از شما اجازه بگيرند، همان گونه كه خداوند عزّ و جل به شما امر كرده است، و كسى كه بالغ شد، بدون اجازه، نه بر مادرش، نه بر خواهرش، نه بر خاله اش و نه بر ديگران، وارد نشود. پس اجازه [ى ورود] ندهيد تا [براى اطلاع دادنِ ورودش] سلام كند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

مَنْ تَذَكَّرَ بُعْدَ السَّفَرِ اسْتَعَدَّ؛

هر كس دورى سفر (قيامت) را ياد كند آماده راه گردد.

نهج البلاغه: ص 1222، حکمت 272

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461