کتابخانه احادیث شیعه

198. هفت صد برابر

كسانى كه نيكوكار باشند، در قيامت پاداشى بهتر از آن خواهند داشت و از وحشت آن روز در امانند و كسانى كه بدكار باشند، به صورت، در آتش انداخته مى شوند، آيا جزايى جز آنچه عمل مى كرديد خواهيد داشت؟!
نمایش منبع
هر گاه مؤمن، كارش را به خوبى انجام دهد، خداوند در برابر هر خوبى، كارش را هفتصد برابر مى كند و اين، معناى آن سخن خداى تبارك و تعالى است كه فرمود: «و خداوند براى هر كس كه بخواهد، چند برابر مى گردانَد».
نمایش منبع
من، نيكى را نورى در دل و آراستگى اى در رخسار و توانايى اى در كار، تشخيص داده ام و بدى را سياهى اى در دل و سستى اى در كار و زشتى اى در رخسار.
نمایش منبع
اگر مى شد كه نيكوكارى به صورت انسانى مجسَّم شود، بدون شك، آن را در چهره اى زيباتر از همه جهانيان مى ديديد.
نمایش منبع
خدايا! آن چنان كه من سزاوارش هستم، با من رفتار نكن، زيرا اگر با من آن چنان رفتار كنى كه سزاوار آنم، عذابم خواهى نمود، در حالى كه بر من ظلم نكرده اى. من از عدالت تو مى ترسم، نه ظلم كردن تو! پس، اى بسيار عادلى كه ظلم نمى كند، بر من رحم كن!
نمایش منبع
حدیث روز 

امام سجاد عليه ‏السلام : :

مَنْ عَمِلَ بِما افْتَرَضَ اللّه‏ُ عَلَيْهِ فَهُـوَ مِـنْ خَيْـرِ النـاسِ؛

هر كس كه به واجبات الهى رفتار كند از بهـتريـن مـردم اسـت.

اصول كافى: ج 3، ص 128

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461