کتابخانه احادیث شیعه

199. حكيمانه است

قصاص، براى شما، مايه حيات (و امنيّت) است، اى صاحبان عقل! اميد آن كه تقوا پيشه كنيد.
نمایش منبع
درباره آيه «قصاص، براى شما، مايه حيات [و امنيّت] است»، فرمودند: چون اگر كسى تصميم بگيرد كسى را بكشد و بداند كه در اين صورتْ قصاص خواهد شد، از كشتن، خوددارى مى كند. پس هم موجب زنده ماندن كسى است كه خواسته او را بكشد، هم موجب زنده ماندن جنايتكارى است كه قصد آدم كشى دارد و هم مايه زنده ماندن ديگرانى است كه مى دانند قصاص، واجب است و از ترس آن، جرأت آدم كشى پيدا نمى كنند.
نمایش منبع
اى مردم! قصاص را زنده نگه داريد و حق را زنده كنيد و پراكنده نشويد و مسلمان و تسليم [حق] باشيد تا سالم بمانيد.
نمایش منبع
شمشير، جدا كننده و دين، وصل كننده است. دين به خوبى ها فرمان مى دهد و شمشير، از بدى ها باز مى دارد. خداى تعالى مى فرمايد: «قصاص، براى شما، مايه حيات[ و امنيّت] است».
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

أَلْعَبْدُ حُرٌّ ما قَنَعَ، أَلْحُرُّ عَبْدٌ ماطَمَعَ؛

بنده اگر قناعت كند، «آزاد» است، آزاد، اگر طمع داشته باشد «برده» است!

غررالحكم: ج1 ،ص113

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462