کتابخانه احادیث شیعه

203. انسان، فراموشكار است

اى كسانى كه ايمان آورده ايد! هنگامى كه بدهى مدّت دارى [قرض الحسنه يا خريد و فروش] به يكديگر پيدا مى كنيد، آن را بنويسيد و بايد نويسنده از روى عدالت [سند را] در ميان شما بنويسد.
نمایش منبع
بدهى، دو نوع است: كسى كه قصد پس دادن بدهى اش را داشته باشد و مرگ، امانش ندهد، [روز قيامت،] من خودم عهده دار كار او هستم؛ امّا كسى كه قصد پس ندادنِ بدهى اش را داشته باشد و بميرد، [روز قيامت،] در برابر آن بدهى، از كارهاى نيك او برداشت مى شود؛ چرا كه در آن روز، دينار و دِرهمى در كار نيست.
نمایش منبع
دعاى چهار نفر مستجاب نمى شود و چهارمين آنها كسى است كه مالش را بدون شاهد، به ديگرى وام بدهد [و گيرنده وام، آن را بر نگردانَد]، خداى ـ عزّ و جلّ ـ مى فرمايد: «آيا به تو فرمان ندادم كه شاهد بگير؟!». [مقصود، آيه 282 از سوره بقره است كه توصيه مى كند براى هر معامله اى، سندى نوشته شود و شاهدانى به گواهى گرفته شوند].
نمایش منبع
كسى كه به خاطر نگرفتن شاهد، حَقّش (مالَش) از دست برود، اَجرى نخواهد بُرد.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469