کتابخانه احادیث شیعه

212. از دشمن چه توقع؟

اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از بيگانگان، همراز نگيريد، آنان از هيچ تباهى در حق شما كوتاه نمى آيند. آرزو دارند كه در رنج بيفتيد. دشمنى، از لحن و كلامشان پيداست و آنچه در دلشان است، بزرگ تر است. ما نشانه ها را براى شما بيان كرديم شايد كه بينديشيد.
نمایش منبع
از محكم ترين دست آويزهاى ايمان، اين است كه: در راه خدا دوست بدارى و در راه خدا دشمن بدارى و در راه خدا ببخشى و در راه خدا دريغ كنى.
نمایش منبع
دوستان وفادار داشته باش؛ چرا كه آنان، در روزگار آسودگى، ذخيره محسوب مى شوند و در روزگار گرفتارى، سپر بلا خواهند بود.
نمایش منبع
دوستى با كسى كه براى تو حقّى مانند حقوق خودش قائل نيست، ارزشى ندارد.
نمایش منبع
بدترين دوست تو كسى است كه با تمام خواسته هاى تو كنار مى آيد و عيب هايت را از تو پنهان مى دارد.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469