کتابخانه احادیث شیعه

219. كامل ترين غذا

مادرانى كه مى خواهند به فرزاندانشان شير كامل بدهند، به آنها دو سال كامل شير بدهند، و خوراك و پوشاك آنان، به صورت شايسته به عهده پدر است. هيچ كس جز به اندازه توانش مكلّف نمى باشد، هيچ مادرى نبايد به سبب فرزندش زيان ببيند و هيچ پدرى نيز نبايد به خاطر فرزندش زيان ببيند و بر وارث او هم لازم است مثل اين كار را انجام دهد (هزينه مادر را در دوران شير دادن تأمين كند) و اگر آن دو با رضايت يكديگر و مشورت بخواهند كودك را زودتر از شير بگيرند، گناهى بر آنها نيست. و اگر خواستيد دايه اى براى فرزندان خود بگيريد گناهى بر شما نيست اگر حق مادر را به طور شايسته مى پردازيد. و تقواى الهى پيشه كنيد و بدانيد خدا به آنچه انجام مى دهيد آگاه است.
نمایش منبع
هنگامى كه زن باردار مى شود ، همانند روزه دارِ شب زنده دار و مجاهدى است كه با جان و مالش در راه خدا جهاد مى كند و هنگامى كه فارق شود ، پاداشى دارد كه نمى دانى عظمت آن چه قدر است و هنگامى كه شير بدهد ، در هر بار مكيدن ، پاداش آزاد كردن يكى از فرزندان اسماعيل عليه السلامبراى اوست و آن گاه كه شيردادن تمام شود ، فرشته اى بر پهلوى او مى زند و مى گويد : «عمل را از نو آغاز كن كه بى ترديد ، آمرزيده شدى» .
نمایش منبع
براى شيردادن ، [دايه هاى شايسته ]انتخاب كنيد، همان گونه كه براى ازدواج انتخاب مى كنيد ، چرا كه شير ، طبيعت ها را تغيير مى دهد .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام باقر عليه ‏السلام :

خُذُوا الكَلِمَةَ الطَّيِّبَةَ مِمَّن قالَها و إن لَم يَعمَل بِها؛

سخن نيك را از گوينده آن برگيريد، اگر چه به آن عمل نكند.

تحف العقول ، ص 291

چهل حدیث « گهرهای باقری » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465