کتابخانه احادیث شیعه

226. خدايا! ياريم نما

هر كس در گرو اعمال خويش است.
نمایش منبع
اى جماعت قاريان قرآن! درباره كتاب خدا كه به دوش شما گذاشته شده است، تقواى خداى عز و جل را رعايت كنيد؛ زيرا كه هم من و هم شما بازخواست مى شويم. من درباره تبليغ رسالت، بازخواست مى شوم و شما درباره كتاب خدا و سنّت من كه بر دوش گرفته ايد، بازخواست مى شويد.
نمایش منبع
در كارِ بندگان خدا و سرزمين هايش تقوا پيشه كنيد؛ چرا كه شما، حتّى درباره مكان ها و چارپايان بايد پاسخگو باشيد. [پس] از خدا اطاعت كنيد و او را نافرمانى نكنيد.
نمایش منبع
اى بندگان خدا! آنچه را كه با رعايتش رستگارِ شما سود مى بَرد و با رها كردنش باطل گرايتان زيان مى بيند، رعايت كنيد و قبل از رسيدن اجل هايتان كار كنيد؛ زيرا شما در گروِ چيزى كه پيش مى فرستيد، هستيد و در قبال آنچه كرده ايد، جزا داده مى شويد.
نمایش منبع
گفته ها محفوظ مى مانند و رازها آشكار مى شوند و «هر كس در گروِ اَعمال خويش است» و مردم، ناقص و بيمارند، مگر كسى كه خدا نگهش دارد.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469