کتابخانه احادیث شیعه

229. راستگويان را انتخاب كنيد

بسيارى از شريكان (و دوستان) به يكديگر ستم مى كنند، مگر كسانى كه اهل ايمان و عمل صالح هستند و آنان بسيار كم اند.
نمایش منبع
بهترين شما كسى است كه به خيرش اميدوار و از شرّش در امان باشند.
نمایش منبع
بهترين امت من كسانى هستند كه مردم را به سوى خدا دعوت و بندگانش را محبوب او كنند (با اطاعت از امر و نهى خداوند محبّت او بدست مى آيد).
نمایش منبع
بهترين برادران (دينى) تو كسى است كه با راستگويى اش تو را به راستگويى و باكردار نيكش تو را به بهترين كارها دعوت كند.
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465