کتابخانه احادیث شیعه

233. گناهان بزرگ؟

آنچه در آسمان ها و زمين است همه ملك خداست تا بدكاران را به كيفر كارهايشان برساند و نيكوكاران را پاداشى بهتر از اعمالشان بدهد (و آن نيكوكاران) كسانى اند كه از گناهان بزرگ و كارهاى زشت به جز گناهان كوچك دورى مى كنند. و آمرزش پروردگار تو گسترده و او به حال شما از همه آگاه تر است.
نمایش منبع
نيكى و نيكوكاران را دوست بداريد. سوگند به آن كه جانم به دست اوست، بركت و تندرستى، با نيكى و نيكوكاران است.
نمایش منبع
بدترين مردم كسى است كه ديگران از ترس شرّش به او احترام بگذارند.
نمایش منبع
هرگز سزاى بدى را جز بدكار نمى بيند و هرگز سزاى نيكى جز به نيكوكار نمى رسد.
نمایش منبع
گناهان بزرگ، نُه تاست: شريك قائل شدن براى خداى عزّ و جلّ ـ كه بزرگ ترينِ آنهاست ـ و كشتن مؤمن و رباخوارى و خوردن مال يتيم و تهمت زدن به زن پاك دامن و فرار از ميدان جهاد و بى احترامى به پدر و مادر و بى حرمتى به خانه خدا و جادوگرى. هر كس پاك از اين نُه گناه، خداى ـ عزّ و جلّ ـ را ديدار كند، با من در بهشت خواهد بود كه درهاى آن از طلاست.
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465