کتابخانه احادیث شیعه

234. خيرخواهى، مؤثّرترين وسيله جلب رحمت خداست

پروردگارا! ما و برادرانمان را كه در ايمان بر ما پيشى گرفتند بيامرز و در دل هايمان حسد و كينه اى نسبت به مؤمنان قرار مده. پروردگارا! تو رئوف و مهربانى.234. خيرخواهى، مؤثّرترين وسيله جلب رحمت خداست
نمایش منبع
بى گمان شيعيان ما، دل هايشان از هر خيانت، كينه، و فريبكارى پاك است.
نمایش منبع
از حسادت بپرهيزيد؛ زيرا حسد، نيكى ها را مى خورد چنان كه آتش هيزم را مى خورد.
نمایش منبع
هرگاه امّت من نسبت به يكديگر كينه نداشته باشند، هرگز دشمنى در برابر آنها قد عَلَم نمى كند.
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465