کتابخانه احادیث شیعه

238. خدايا! موفّقم بگردان

اموال و فرزندانتان، هرگز شما را نزد ما مقرّب نمى گرداند جز كسانى كه ايمان بياورند و عمل صالح انجام دهند كه در مقابل آنچه انجام داده اند پاداششان چندين برابر خواهد بود و آنان در غرفه هاى بهشت آسوده خاطرند.
نمایش منبع
بهترين مردان امّت من كسانى هستند كه نسبت به خانواده خود خشن نباشند، اهانت نكنند، دلسوزشان باشند و به آنان ظلم نكنند.
نمایش منبع
گناهى، بزرگ تر از گناه ثروتمندى كه نيازمند را از حقّش محروم كند، نيست.
نمایش منبع
مردى در حضور امام صادق عليه السلام از ثروتمندان، سخن به ميان آورد و از آنان بدگويى كرد. حضرت فرمودند: خاموش! ثروتمند، چنانچه به خويشاوندان خود رسيدگى كند و به برادرش احسان نمايد، خداوند دو برابر به او مزد مى دهد؛ زيرا خداوند مى فرمايد: «اموال و فرزندانتان، شما را به ما نزديك نمى كنند، مگر مؤمنان و شايسته كاران را كه پاداش دو چندان دارند».
نمایش منبع
در حضور امام باقر عليه السلام از شيعيان ثروتمند سخن به ميان آمد. به نظر رسيد كه حضرت از سخنانى كه در باره آنها گفته شد، خوششان نيامد و فرمودند: چنانچه مؤمنِ ثروتمند، مهربان و بخشنده باشد و به يارانش نيكى و احسان كند، خداوند، مزد آنچه را در كارهاى نيك خرج مى كند، دو برابر به او مى دهد؛ زيرا خداى تعالى در كتاب خود مى فرمايد: «اموال و فرزندانتان، هرگز شما را نزد ما مقرَّب نمى گردانند، مگر كسانى [از شما ]را كه ايمان بياورند و عمل صالح انجام دهند، كه در مقابل آنچه انجام داده اند، پاداششان چندين برابر خواهد بود و آنان در خانه هاى بهشت، آسوده خاطرند».
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469