کتابخانه احادیث شیعه

245. خداوند، بداند

هر چيزى را كه انفاق مى كنيد يا نذر مى نماييد، خداوند مى داند و براى ستمكاران [كه بخشش نمى كنند و مال خود را در گناهان به كار مى برند، در مقابل عذاب الهى] كمك كننده اى نيست. اگر صدقات را آشكار كنيد خوب است و هرگاه پنهانى به نيازمندان بدهيد، براى شما بهتر است.
نمایش منبع
پس از خودت، چيزى از دنيا بر جاى مگذار؛ زيرا آن را براى يكى از اين دو خواهى گذارد. يا كسى كه آن را در طاعت خدا به كار مى برد پس با چيزى كه تو با آن بدبخت شده اى، خوشبخت مى شود. و يا كسى كه با آن نافرمانى خدا را مى كند و با آنچه تو براى او فراهم كردى بدبخت مى شود. پس تو در نافرمانى [خدا] ياور او هستى و هيچ يك از اين دو را شايسته نيست بر خودت مقدّم بدارى.
نمایش منبع
حقِّ صدقه اين است كه بدانى هر صدقه اى، پس اندازِ تو نزد پروردگارت ـ عزّ و جلّ ـ است و سپرده اى است كه احتياجى به شاهد گرفتن براى آن نيست و اين كه اطمينان تو به سپرده اى كه پنهانى به وديعه مى گذارى (صدقه اى كه پنهانى مى دهى)، بيشتر از چيزى باشد كه آشكارا مى سپارى و اين كه بدانى صدقه، در دنيا بلاها و بيمارى ها را از تو دور مى گرداند و در آخرت، آتش جهنّم را.
نمایش منبع
هشام بن سالم: هوا كه تاريك مى شد و پاسى از شب مى گذشت، امام صادق عليه السلام انبانى را كه در آن، نان و گوشت و دِرهم بود، بر مى داشتند و آن را بر دوش خود مى گذاشتند و براى نيازمندان مدينه مى بردند و در ميانشان تقسيم مى كردند و آنها ايشان را نمى شناختند. وقتى حضرت عليه السلام در گذشتند، ديگر از آن كمك ها خبرى نشد. در نتيجه، فهميدند كه آن شخص، امام صادق عليه السلام بوده است.
نمایش منبع
بهترين چيزهايى كه اهل توسّل، با آنها به خداى پاكِ متعالْ متوسّل مى شوند، عبارت اند از: ايمان به خدا و رسول او ... و صدقه پنهانى كه گناه را پاك مى كند و صدقه آشكار كه جلوى مرگ هاى بد را مى گيرد.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469