کتابخانه احادیث شیعه

251. خدايا! روزىِ حلال نصيبم گردان

اى مردم! از آنچه در زمين است، حلال و پاكيزه بخوريد و از وسوسه هاى شيطان پيروى نكنيد؛ زيرا او، دشمن آشكار شماست!
نمایش منبع
در حديث قدسى آمده است كه خداوند مى فرمايد: اى احمد! همانا عبادت ده جزء است كه نه جزء آن طلب روزى حلال است، پس چون خوراكى و نوشيدنى خود را پاك كردى در پناه و حمايت من هستى.
نمایش منبع
اى على! هر كس حلال بخورد، دينش صفا مى يابد، رقّت قلب پيدا مى كند، چشمانش از ترس خداوند متعال پر اشك مى شود و براى (استجابت) دعايش مانعى نيست.251. خدايا! روزىِ حلال نصيبم گردان
نمایش منبع
عبادت با خوردن حرام، همانند ساختن بنايى است بر روى شن «و به قولى: بر روى آب».
نمایش منبع
شما را به: در پىِ حلال بودن، خوبى كردن به خانواده و به ياد خدا بودن در همه حال، سفارش مى كنم.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469