کتابخانه احادیث شیعه

255. تواضع، درى به سوى رحمت خداست

بر روى زمين با تكبّر راه نرو؛ تو هرگز نمى توانى زمين را بشكافى و هرگز نمى توانى در بلندى به كوه ها برسى.
نمایش منبع
خداوند، ايمان را براى پاك شدن از [آلودگى هاى] شرك، واجب فرمود و نماز را براى دور ماندن از تكبّر.
نمایش منبع
خداوند، بندگان خود را با سختى هاى گوناگون، مى آزمايد و با [واداشتن آنها به] انواع كار و كوشش و آنها را به عبادت و بندگى خود مى گيرد و با ناملايمات و ناخوشى هاى مختلف، امتحانشان مى كند، تا تكبّر را از دل هايشان بيرون بَرد و افتادگى و خاكسارى را در جان هايشان بنشاند و نيز تا اين آزمايش ها را درهاى گشوده اى به سوى فضل [و احسان ]خويش قرار دهد.
نمایش منبع
مانند آن كسى (قابيل) نباشيد كه بر پسر مادر خود (هابيل)، بى آن كه خداوند، او را بر وى برترى داده باشد، تكبّر ورزيد. جز اينها، خودبزرگ بينى، دشمنى ناشى از حسادت را در جان او افكند و تعصّب و غرور، آتش خشم را در دلش شعله ور ساخت و شيطان، باد كبر را در بينى اش دميد؛ كِبرى كه خداوند، عاقبتش را پشيمانى قرار داد.
نمایش منبع
به راستى كه خوش دارم مرد با خوشحالى و افتخار چيزى را با دست خودش براى خانواده اش ببرد و بدين وسيله تكبّر را از خود دور كند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق عليه ‏السلام :

مَن سَرَّهُ أنْ يَكونَ مِن أصحابِ القائِمِ فَليَنتَظِر وَ لْيَعَمل بِالوَرَعِ

هر كس خوش دارد از ياران امام مهدى عليه‏ السلام باشد، بايد منتظر باشد و پارسايى پيشه كند

الغيبة ، نعمانى ، ص 200

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462