کتابخانه احادیث شیعه

259. رنج را منتقل نكنيد

از تو درباره حيض (عادت شدن) زنان مى پرسند، بگو: آن رنجى است، در آن حال از زنان كناره گيرى كنيد و با آنان نزديكى ننماييد تا پاك شوند و هنگامى كه پاك شدند از طريقى كه خدا به شما فرمان داده، با آنها آميزش كنيد! خداوند توبه كنندگان و پاكيزگان را دوست دارد.
نمایش منبع
زنى كه در عادت ماهيانه (حيض) است بر شوهرش آميزش با او حرام است به دليل اين گفته خداوند متعال: «از زنان حائض كناره گيرى كنيد و با آنان نزديكى ننمايد تا پاك شوند».
نمایش منبع
هرگاه كسى از شما خواست با همسرش آميزش كند ، بايد خود را بپوشانَد ، چرا كه اگر نپوشاند ، فرشتگان حيا مى كنند و خارج مى شوند و شيطان حاضر مى شود .
نمایش منبع
عذافر صيرفى ـ : امام صادق عليه السلام فرمودند: اين گروه زشت چهره را مى بينى؟ گفتم: بله. فرمودند: اينان كسانى هستند كه پدرانشان با مادرانشان در حال حيض، آميزش كرده اند.
نمایش منبع
هر كس با همسرش در حال حيض، آميزش كند و فرزندش با جُذام يا پيسى متولّد شود، كسى جز خود را سرزنش نكند.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469