کتابخانه احادیث شیعه

261. پيامبران، زمينه ساز عدالت اند

براى هر امّتى رسولى است؛ هنگامى كه پيامبرشان به سوى آنان بيايد، به عدالت در ميان آنان داورى مى شود؛ و ستمى به آنان نخواهد شد!
نمایش منبع
مهدى امّت من، كسى است كه هنگام پر شدن زمين از بيداد و ظلم، آن را پر از قسط و عدل خواهد كرد.
نمایش منبع
جهان، از هنگامى كه خدا آسمان ها و زمين را آفريد، از امام عادل، خالى نبوده است و تا برپايى قيامت نيز [از امام عادلْ] خالى نخواهد ماند، تا حجّت خدا بر خلقش در روى زمين باشد.
نمایش منبع
درباره آيه «و براى هر اُمّتى رسولى است» فرمودند: تفسير باطنى آن، اين است كه براى هر نسلى از اين امّت، رسولى (فرستاده اى) از خاندان محمّد، ظهور مى كند كه به سوى آنان فرستاده شده است و همانان اوليا و همانان فرستادگانِ خداوندند.
نمایش منبع
اين دين را در هر نسلى، افراد عادلى حفظ مى كنند كه تفسيرهاى غلط اهل باطل و تحريف غُلُوكنندكان و دستبرد نادانان را از آن، مى زُدايند، چنان كه كوره، زنگار آهن را مى زُدايد.
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465