کتابخانه احادیث شیعه

262. بهترين فرزندان شما دخترانند

هنگامى كه به يكى از آنها مژده داده مى شد كه فرزند دخترى به او داده شده، صورتش از شدّت ناراحتى سياه مى شد و به شدّت خشمگين مى گرديد و از نظر مردم پنهان مى شد از مژده بدى كه داده بودند و فكر مى كرد كه آيا او را با خوارى و سرافكندگى نگاه دارد، يا در خاك پنهانش كند؟! چه بد حكم مى كنند!
نمایش منبع
دختران ، دلسوز ، مددكار و بابركت اند . هر كس يك دختر داشته باشد ، خداوند ، او را پوششى از دوزخ قرار مى دهد و هر كس دو دختر داشته باشد ، به خاطر آن وارد بهشت مى شود و هر كس سه دختر يا مانند آن خواهر داشته باشد ، جهاد و صدقه از او برداشته مى شود .
نمایش منبع
پسران، نعمت اند و دختران خوبى. خداوند ، از نعمت ها سؤال مى كند و به خوبى ها پاداش مى دهد .
نمایش منبع
پيامبر صلي الله عليه و آله كسى را ديدند كه دو فرزند داشت . يكى را بوسيد و ديگرى را رها كرد . پيامبر خدا به او فرمودند : چرا ميان آنان يكسان عمل نكردى؟
نمایش منبع
رحمت خدا بر پدرى كه دخترانى دارد! دختران، با بركت و دوست داشتنى اند و پسران، مژده آورند. دختران، باقيات الصالحات (بازماندگان شايسته)اند.
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465