کتابخانه احادیث شیعه

267. مخلوطى ازترس ازخدا وتوكّل بر او

مؤمنان كسانى هستند كه هرگاه نام خدا برده شود، دل هايشان مى ترسد و هنگامى كه آيات خدا بر آنها خوانده شود، ايمانشان بيشتر مى گردد و به پروردگارشان توكّل دارند.267. مخلوطى از ترس از خدا و توكّل بر او
نمایش منبع
هر كس در باره خدا نينديشد، از [مجازاتِ] او ترسى به خودْ راه نخواهد داد و آن كه به خدا نمى انديشد، دلش با معرفت خدا چنان پيوند نخواهد خورد كه با آن، بصيرت يابد و حقيقت معرفت را در دلش دريابد و كسى چنين نخواهد شد، مگر آن كه رفتار وى همانند گفتارش و باطن وى مطابق ظاهرش باشد.
نمایش منبع
بنده، مؤمن نباشد مگر آن گاه كه بيمناك و اميدوار باشد و بيمناك و اميدوار نباشد مگر آن گاه كه بيم و اميد، او را به عمل وادارد.
نمایش منبع
هر كس به چيزى اميدوار باشد به دنبال آن مى رود و هر كس از چيزى بترسد از آن فرار مى كند. من نمى دانم كسى كه با خواهشى نفسانى روبه رو مى شود امّا آن را، به سبب ترس [از عذاب و كيفر الهى] رها نمى كند، چه ترسى دارد؟ و نمى دانم كسى كه به سختى و مصيبتى گرفتار مى شود امّا اميدش [به اجر و ثواب الهى] او را به صبر در برابر آن وا نمى دارد، چه اميدى دارد؟
نمایش منبع
هر كس از [مجازاتِ] پروردگار خود بترسد، ظلم نمى كند.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469