کتابخانه احادیث شیعه

269. صبر و حق، مكمّل يكديگرند

اى كسانى كه ايمان آورده ايد! صبور باشيد و يكديگر را به صبر سفارش كنيد و مرزبانى كنيد و تقواى الهى پيشه نماييد، به اميد آن كه رستگار شويد.
نمایش منبع
صبور، سه نشانه دارد: اول آن كه سستى نمى كند ، دوم آن كه افسرده و دلتنگ نمى شود و سوم آن كه از پروردگار خود شِكوه نمى كند؛ زيرا اگر سستى كند، حق را ضايع كرده، و اگر افسرده و دلتنگ باشد، شكر نمى گذارد و اگر از پروردگارش شكوه كند، او را معصيت كرده است.
نمایش منبع
هر عملى، پس از مرگ صاحبش، از او جدا مى شود، مگر عمل كسى كه در راه خدا مرزبانى كند؛ عمل چنين كسى رشد مى كند و تا روز قيامت، روزى داده مى شود.
نمایش منبع
يك روز مرزبانى، بهتر از يك ماه روزه دارى و شب زنده دارى است.
نمایش منبع
يك روز مرزبانى در راه خدا، بهتر است از دنيا و هر چه در آن است.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469