کتابخانه احادیث شیعه

275. نزديك ترين ها را تأمين كنيد

بر شما واجب شده است، هنگامى كه يكى از شما را مرگ فرا رسيد، اگر داراى مالى است، براى پدر و مادر و نزديكان، به طور شايسته وصيت كند و اين حقّى بر تقواپيشگان است.
نمایش منبع
هر كس در باره يك سوم [دارايى اش] وصيّت كند، به وارثان، زيان زده است و وصيّت كردن در باره يك پنجم و يك چهارم، از وصيّت كردن در باره يك سوم، بهتر است. كسى كه در باره يك سومْ وصيّت مى كند، در واقع، چيزى باقى نگذاشته است.
نمایش منبع
هر كس به هنگام مرگ، در حقّ خويشاوندانى كه از او ارث نمى برند، وصيّتى نكند، [كارنامه] اعمال خود را به معصيتى ختم كرده است.
نمایش منبع
اى فرزند آدم! وصىّ خودت در ثروتت باش و با آن، چنان كن، كه ترجيح مى دهى پس از تو با آن، چنان كنند.
نمایش منبع
امير المؤمنين عليه السلام درباره كسى كه مرده بود و همه مال خود يا بيشتر آن را وصيّت كرده بود، اين گونه قضاوت فرمودند كه: وصيّت، به معروف (يعنى آنچه در شرع آمده است) برگردانده مى شود. پس هر كس به خود، ستم كند و در وصيّتش مرتكب خلاف و ظلم گردد، آن وصيّت، به معروف، برگردانده مى شود و ارثِ ارث بَران به آنان داده مى شود.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469