کتابخانه احادیث شیعه

276. دعا همراه با صدقه، كليد حل مشكلات

صدقات [زكات] ، مخصوص نيازمندان و مستمندان و مأموران جمع آورى آن و براى جلب محبّت غير مسلمان و آزادى بردگان و بدهكاران و در راه [تبليغ دين ]خدا و واماندگان در سفر است؛ اين فريضه (مهمّ) الهى است؛ و خداوند دانا و حكيم است.
نمایش منبع
زكات نعمت ها، انجام دادنِ كارهاى خير است.
نمایش منبع
صدقه در شب، خشم پروردگار را فرو مى نشاند و گناه بزرگ را پاك مى كند و حساب (قيامت) را آسان مى گرداند و صدقه در روز، ثروت مى آورد و عمر را زياد مى كند.
نمایش منبع
مسكين، نه آن گداى دوره گرد است و نه آن كسى كه يكى دو دانه خرما و يكى دو لقمه نان مى گيرد و مى رود، بلكه مسكين آن نادارى است كه مناعت و عزّت نفس دارد، به طورى كه دست سؤال به سوى مردم دراز نمى كند و كسى به تهيدستى او پى نمى برد تا به وى صدقه دهد.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469