کتابخانه احادیث شیعه

278. خوبى ها، از خدا و بدى ها، از ماست

اگر خداوند براى تو ضررى بخواهد، هيچ كس جز او نمى تواند آن را برطرف كند و اگر براى تو خيرى بخواهد، هرگز كسى نمى تواند مانع فضل او شود. رحمتش را براى هر كس از بندگان خود بخواهد، به او مى رساند؛ او آمرزنده و مهربان است.
نمایش منبع
فرزندم! بى نيازى را در دل و جانت قرار ده و چون محتاج شدى، به مردم مگو كه در نزد آنان حقير مى شوى، بلكه از فضل خداوند بخواه.
نمایش منبع
توكّل، قطع اميد كردن از نيرو و توانايىِ [خود] و چشم به راهِ تقدير (اراده) خداوند بودن است.
نمایش منبع
جبرئيل عليه السلام در پاسخِ پرسش پيامبر صلي الله عليه و آله درباره معناى «توكّل بر خدا» گفت: توكّل، دانستن اين است كه مخلوق، نه زيانى مى رساند و نه سودى مى بخشد، نه مى دهد و نه مى گيرد. توكّل، چشم اميد نداشتن به خلق است. هر بنده اى كه چنين شود، ديگر براى غير خداوند، كار نمى كند و اميد و بيمش، از كسى جز خداوند، نخواهد بود و چشم اميدى به هيچ كس جز خداوند، نخواهد داشت. توكّل، اين است!
نمایش منبع
ابو بصير مى گويد: امام صادق عليه السلام فرمودند: هيچ چيزى نيست كه حَدّ و نهايتى نداشته باشد. عرض كردم: فدايت شوم! حَدّ و نهايتِ توكّل چيست؟ فرمودند: يقين. عرض كردم: حَدّ و نهايت يقين چيست؟ فرمودند: اين كه جز خدا، از كسى و چيزى نترسى.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام باقر عليه ‏السلام :

خُذُوا الكَلِمَةَ الطَّيِّبَةَ مِمَّن قالَها و إن لَم يَعمَل بِها؛

سخن نيك را از گوينده آن برگيريد، اگر چه به آن عمل نكند.

تحف العقول ، ص 291

چهل حدیث « گهرهای باقری » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465