کتابخانه احادیث شیعه

280. رضاى خدا، بهتر از بهشت است

خداوند فرمود: امروز (قيامت) روزى است كه راستگويان را راستى شان بهره مى دهد؛ براى آنان باغ هاى بهشتى است كه نهرها از زير [درختان] آنها جارى است و جاودانه در آن مى مانند؛ خداوند از آنها راضى و آنها هم از خدا راضى هستند؛ اين است پيروزى و سعادت بزرگ.
نمایش منبع
شما را سفارش مى كنم به راستگويى، كه راستگويى با نيكوكارى همراه است و هر دو در بهشت اند و از دروغگويى بپرهيزيد كه دروغگويى همراه با بدكارى است و هر دو در جهنم اند.
نمایش منبع
راستگو را نخستين كسى كه تصديق مى كند، خداى ـ عزّ و جلّ ـ است كه مى داند او راستگوست و نيز نفس او تصديقش مى كند كه مى داند راستگوست.
نمایش منبع
هرگاه خداوند بنده اى را دوست بدارد، راستگويى را به او الهام مى نمايد.
نمایش منبع
راستگويى، مايه آرامش و دروغگويى، مايه تشويش است.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469