کتابخانه احادیث شیعه

290. آيا تر و خشك مى سوزند؟

بترسيد از بلايى كه تنها ظالمان را در بر نخواهد گرفت، [بلكه همه را فراخواهد گرفت] و بدانيد كه مجازات خدا بسيار سخت است.
نمایش منبع
براى آشفته شدنِ دين انسان، همين بس كه خطايش بسيار و عمل صالحش اندك و ارزشش [در نظر مردمْ] ناچيز باشد، چنان كه شب ها را چون مردار [بدون اُنس با خدا] سپرى كند و روزها را به بطالت بگذرانَد و تنبل و حريص و پُرخور باشد.
نمایش منبع
بگو مگو را كنار بگذاريد؛ چرا كه در [جريان] آن، نه حكمتى فهميده مى شود و نه از لغزش، گريزى هست.
نمایش منبع
اى على! امّت من، پس از من، به وسيله ثروت خود، دچار لغزش مى شوند و با دين خود، بر پروردگارشان منّت مى گذارند و با اين حال، [باز هم] رحمت او را آرزو مى كنند و خود را از عذاب او در اَمان مى دانند، در حالى كه حرامش را با توسّل به توجيه هاى ناصحيح و هوس هاى غفلت آفرين، حلال مى سازند، از جمله به نام آب انگور، شراب را و به نام هديه، رِشوه را و به نام خريد و فروش، رِبا را جايز مى شمرند. عرض كردم: اى رسول خدا! وقتى [امّت تو] چنين شدند، آنها را در چه جايگاهى قرار دهم؟ آيا آنها را مُرتَد [و خارج شده از اسلام] به حساب آورم يا [مسلمان اند؛ امّا] دچار لغزش شده اند؟ فرمودند: [مسلمان اند و] دچار لغزش شده اند.
نمایش منبع
روز قيامت، زن زيبايى را كه به خاطر زيبايى اش به گناه افتاده، مى آورند. مى گويد: پروردگارا! مرا زيبا آفريدى و به همين خاطر، اين بر سرم آمد. آن گاه، مريم عليهاالسلام را مى آورند و مى گويند: آيا تو زيباترى يا او؟ ما به او هم زيبايى داديم؛ امّا به گناه نيفتاد. همچنين مرد زيبايى را كه به خاطر زيبايى اش به گناه افتاده، مى آورند. مى گويد: پروردگارا! مرا زيبا آفريدى و به خاطر آن، اين بر سرم آمد. آن گاه، يوسف عليه السلام را مى آورند و به آن مرد مى گويند: تو زيباترى يا او؟ ما به او هم زيبايى داديم؛ امّا به گناه نيفتاد. همچنين شخص گرفتارى را كه به خاطر گرفتارى اش به گناه افتاده، مى آورند. مى گويد: پروردگارا! مرا به گرفتارى هاى سخت، مبتلا كردى و به همين خاطر، اين بر سرم آمد. آن گاه، ايّوب عليه السلام را مى آورند و مى گويند: آيا گرفتارى تو سخت تر بود يا گرفتارى او؟ ما، او را هم به گرفتارى ها مبتلا كرديم؛ امّا به گناه نيفتاد.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام سجاد عليه ‏السلام : :

مَنْ عَمِلَ بِما افْتَرَضَ اللّه‏ُ عَلَيْهِ فَهُـوَ مِـنْ خَيْـرِ النـاسِ؛

هر كس كه به واجبات الهى رفتار كند از بهـتريـن مـردم اسـت.

اصول كافى: ج 3، ص 128

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461