کتابخانه احادیث شیعه

292. شايسته افزايش نعمت شويم

خداوند شما را از شكم مادرانتان بيرون آورد در حالى كه هيچ نمى دانستيد و به شما گوش و چشم و قلب عطا كرد، تا شكر [نعمت] او را به جا آوريد!292. شايسته افزايش نعمت شويم
نمایش منبع
حقّ خداوند بر گردن شما، در روزگارِ آسايش، نيكوكارى و شُكرگزارى و در روزگار سختى، خشنودى و صبر است.
نمایش منبع
هر كس خدا را به خاطر نعمتى كه به وى عطا كرده شُكر گويد، خود را شايسته افزونى نعمت از جانب خدا نموده است و هر كس شكر را چنان كه بايد به جا نياوَرَد، نعمتى را كه دارد، در مَعرض خطر قرار داده است و از دگرگونى ها و عُقوبت ها، در اَمان نخواهد بود.
نمایش منبع
سه كار است كه با انجام دادن آنها، زيانى به انسان نمى رسد: دعا كردن در هنگام گرفتارى، آمرزش خواهى [از خدا] در هنگام مبتلا شدن به گناه، و شكرگزارى در هنگام بهره مندى از نعمت.
نمایش منبع
عمر بن يزيد مى گويد: به امام صادق عليه السلام عرض كردم: من از خداى ـ عزّ و جلّ ـ ثروت خواستم، به من عطا فرمود. فرزند خواستم، به من عطا فرمود. خانه خواستم، به من عطا فرمود؛ امّا مى ترسم كه اين، استدراك باشد [؛ يعنى خداوند دارد اندك اندك، مرا به خودم وامى گذارد و سزاوار عذاب خويش مى گردانَد]. امام فرمودند: بدان كه به خدا قسم، اگر خدا را [به خاطر اين نعمت ها] شُكر كنى، جاى هيچ گونه نگرانى نيست.
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465