کتابخانه احادیث شیعه

296. فرصت ها از دست مى روند

از آنچه به شما روزى داده ايم انفاق كنيد، پيش از آن كه مرگ يكى از شما فرا رسد و بگويد: پروردگارا! چرا مرگ مرا مدّت كمى به تأخير نينداختى تا صدقه دهم و از نيكوكاران باشم.
نمایش منبع
خرج كردن در راه اطاعت خدا، بزرگ ترين نعمت است و خرج كردن آن در راه معصيت خدا، بزرگ ترين رنج [و عذاب].
نمایش منبع
از آنچه خداوند ـ عزّ و جلّ ـ روزى تان كرده، اِنفاق كنيد (به ديگران ببخشيد)؛ چرا كه اِنفاق كننده، همانند مجاهدِ راه خداست. هر كس يقين داشته باشد كه خدا برايش جُبران مى كند، بخشنده خواهد شد و با اِنفاق كردن، سخاوت خود را نشان خواهد داد.
نمایش منبع
مردم، همگى خانواده [و نانخورِ] خدايند و به همين خاطر، محبوب ترينِ مردم در نزد خداى ـ عزّ و جلّ ـ كسى است كه به خانواده [و نانخورانِ] خدا، بيشتر اِنفاق كند.
نمایش منبع
اِنفاق كنيد و متواضعانه رفتار كنيد، و اِنفاق هايتان را نشماريد كه آن وقت، به ضرر شما هم شمارش خواهد شد، و به خاطر نسپاريد كه اگر چنين كنيد، به ضرر شما هم به خاطر سپرده خواهد شد.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

مَنْ تَذَكَّرَ بُعْدَ السَّفَرِ اسْتَعَدَّ؛

هر كس دورى سفر (قيامت) را ياد كند آماده راه گردد.

نهج البلاغه: ص 1222، حکمت 272

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461