کتابخانه احادیث شیعه

297. سودآورترين تجارت

آيا به زندگى دنيا به جاى آخرت راضى شده ايد؟! در حالى كه زندگى دنيا، در برابر آخرت، ناچيز است.
نمایش منبع
از دنيا، آنچه را به تو رو كرد، بگير و آنچه را از تو روى گرداند [و به دست تو نيامد]، رها كن، و اگر اين كار را نمى كنى، دست كم، در طلب دنيا، زياده رَوى مكن.
نمایش منبع
در خطبه اى در جنگ صفين فرمودند: اى مردم! خدا ـ كه نامش بلند باد ـ شما را به تجارتى رهنمون شده كه شما را از عذاب، نجات مى دهد و به خير و خوبى نزديك مى گرداند. آن تجارت، عبارت از ايمان به خدا و رسولش و جهاد در راه اوست و ثواب آن جهاد را هم آمرزش گناهان و خانه هاى پاكيزه در بهشت هاى جاويدان قرار داده است و البته خشنودى خدا، بالاتر از اين هاست. او كسى را كه دوست مى دارد، به شما معرفى كرده و فرموده است: «خدا، كسانى را دوست دارد كه در راه او مى جنگند و صفوفشان چنان [منظّم و استوار] است كه گويى بنايى از سُرب اند» پس صفوف خود را همچون سازه اى برافراشته از سرب، استوار كنيد؛ زره پوشان را جلو بيندازيد و بى زرهان را در صفوف عقب قرار دهيد.
نمایش منبع
اگر در امور زندگى خود انديشيده و خود را شناخته اى، پس از دنيا روى بگردان و از آن دل بِكَن؛ زيرا دنيا، سراى بدبختان است نه سراى خوشبختان.
نمایش منبع
پروردگارا! بدبخت كسى است كه دستش را نگيرى و از فردايش ايمنى ندهى و خوش بخت كسى است كه در پناه نعمتت جايش دهى و با ستايش، او را به جايگاه هاى رحمتت منتقل كنى.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

اِذا هِبْتَ اَمْرا فَقَعْ فيهِ فَاِنَّ شِدَّةَ تَوَقّيهِ اَعْظَمُ مِمّا تَخافُ مِنْهُ؛

هرگاه از كارى هراس و بيم داشتى، خود را در آغوش همان كار بيفكن، چرا كه سختى پرهيز و هراس، بزرگتر از خود آن چيزى است كه از آن مى‏ ترسى.

نهج البلاغه، حكمت 175

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461