کتابخانه احادیث شیعه

سخن پردازى مُطَنطن

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :منفورترين كس نزد خداوند متعال سخن آورى است كه زبانش را مانند زبان گاو، به هر طرف مى چرخاند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :خداوند از مرد سخن آور زبان بازى كه مانند گاو با زبان خود بازى مى كند، نفرت دارد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :نفرين خدا بر كسانى كه در سخنرانى ريز پردازى مى كنند، گويا كه مو مى شكافند!
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :بزودى مردمى خواهند آمد كه همان گونه كه گاو از زمين علف مى خورد، با زبانهاى خود مى خورند (هر رطب و يابسى را به هم مى بافند).
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :بدترين افراد امّت من پُر گويان و كسانى هستند كه بى پروا زبان مى گشايند و زياده گويى مى كنند، و بهترين افراد امّتم نيك خوترين آنهايند.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

أحَبُّ الأعمالِ إلى اللّه‏ِ عَزَّوجلَّ الصَّلاةُ، و هي آخِرُ وَصايا الأنبياءِ؛

محبوبترين كارها نزد خداوند عز و جل، نماز است و آن آخرين سفارش پيامبران مى ‏باشد.

من لا يحضره الفقيه : 1/210/ 638

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469