کتابخانه احادیث شیعه

گوناگون

امام على عليه السلام :ابزار بلاغت، دل دانا و زبان گوياست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :بسا كه بليغ در استدلال خويش گنگ مانَد و بسا كه فصيح در پاسخ درمانَد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :تكرار كردن كلام به هنگام مناظره و كثرت خود ستايى (صاف كردن راه گلو و سينه) هنگام گفتگو، نشانه درماندگى در سخن است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :ماييم اميران سخن؛ رگ و ريشه هاى سخن در ما دويده و شاخه هاى آن بر ما آويخته است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :تيزى زبانت را سوى كسى كه به تو سخن گفتن آموخته است نشانه مرو و نه شيوايى سخنت را سوى كسى كه تو را استوارى بخشيده است.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469