کتابخانه احادیث شیعه

ثواب تبليغ

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :خدا را براى مردم محبوب سازيد تا خداوند ، شما را دوست داشته باشد.
نمایش منبع
مشكاة الأنوار :رسول خدا فرمود : «آيا براى شما از اقوامى بگويم كه با آن كه پيامبر و يا شهيد نبودند ، اما در روز قيامت ، به خاطر مقامى كه نزد خداوند دارند و بر روى منبرهايى از نورند ، پيامبران و شهيدان ، به آنان غبطه مى خورند؟» . گفته شد : اى رسول خدا! آنان كيان اند؟ فرمود : «آنان ، كسانى هستند كه خدا را در نظر مردم و مردم را در نظر خداوند ، محبوب مى سازند». گفتيم : اين كه خداوند را در نظر بندگان محبوب مى سازند ، روشن است ؛ اما چگونه بندگان خدا را در نظر خداوند ، محبوب مى سازند؟ فرمود : «آنان را بدانچه خداوند دوست مى دارد ، فرمان مى دهند و از آنچه خداوند ناپسند مى شمارد ، نهى شان مى كنند. وقتى مردم از آنان اطاعت كنند ، خداوند ايشان را دوست خواهد داشت» .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :شخصى سخنى بر لب جارى مى كند و خداوند به يُمن آن ، ايمان را در قلب شخصى ديگر ثبت مى كند و در پى آن ، هر دو را با هم مى بخشد.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469