کتابخانه احادیث شیعه

3 ـ شجاعت و 4 ـ نويد بخشى و خيرخواهى و مدارا

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :همان گونه كه به تبليغ رسالتْ مأموريت يافته ام ، به مدارا با مردم فرمان دارم.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در بيان فضيلت رسول اكرم ـ فرمود : [خداوند ]زمانى او را به رسالت برانگيخت كه مردم، در سرگردانى، گمراه و در فتنه، غرق بودند··· خيرخواهى را به نهايت رساند و در مسير راست ره پيمود و [مردم را] به حكمت و اندرز نيكو فرا خواند.
نمایش منبع
الدرّ المنثور :همين كه آيه «اى پيامبر ! ما تو را فرستاديم تا شاهد و نويد بخش و بيم دهنده باشى» نازل شد، پيامبر خدا صلى الله عليه و آله به على عليه السلام و معاذ دستور داد كه به يمن روند. و به آنان فرمود: برويد، و نويد دهيد و [كسى را ]فرارى ندهيد و آسان گيريد و سختگيرى نكنيد؛ زيرا آيه «اى پيامبر ···» بر من نازل شده است.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469