کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

كسى كه دچار بلا نشود مبغوض خداست

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :خداوند انسان خبيثِ شيطان صفت را كه بلاى جسمى و مالى نمى بيند دشمن مى دارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :خداوند به كسى كه از جان و مال وى چيزى نگرفته است، احتياجى ندارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :سلامت (بى بلايى) ، خود براى دردمند بودن انسان كافى است.
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام :من خوش ندارم كه آدمى در دنيا در عافيت باشد و هيچ گرفتارى و مصيبتى به وى نرسد.
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام ـ درباره آيه «اگر نه آن بود كه همه مردم يك امّت مى شدند···» ـ فرمود : مقصود خداوند از اين آيه، امّت محمّد است كه به يك دين [ديگر ]در آيند و همگى كافر شوند.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ در تفسير همين آيه ـ فرمود : اگر خدا چنين مى كرد، هيچ كس ايمان نمى آورد. اما او در ميان مؤمنان، توانگر و تهيدست قرار داد و در ميان كافران نيز توانگر و تهيدست. آن گاه آنان را با امر و نهى و صبر و رضا بيازمود.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :خداوند عزّ و جلّ فرموده است: اگر بنده مؤمن من به دل نمى گرفت، هر آينه سر كافر را دستارى آهنى مى بستم تا هرگز سر درد نگيرد.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469