کتابخانه احادیث شیعه

بلا به اندازه ايمان است

الأمالى للمفيد : ـ مردى كه على عليه السلام را در صفّين به پايدارى در پيكار با دشمنان خدا تشويق مى كرد در سخنانش گفت ـ : كسى را سراغ ندارم كه در راه خدا بلا كش تر از تو و ثواب و منزلتش نزد خدا بيشتر از تو باشد. برادرم! به كار و راه خود ادامه بده تا به ديدار دوست بشتابى. هر آينه، يارانمان را ديدم كه ديروز از بنى اسرائيل چه ها ديدند. آنان را با ارّه قطعه قطعه كردند و بر دار آويختند ··· .
امام عليه السلام فرمود: اين شخص شمعون، وصىّ عيسى است؛ خداوند او را برانگيخته است تا مرا در پيكار با دشمنان خدا به پايدارى فرا خواند.
نمایش منبع
الكافى :امام باقر عليه السلام فرمود : مؤمن در دنيا به اندازه دين دارى اش مبتلا مى شود . يا فرمود : بر حسب دين دارى اش .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام :هر چه بر ايمان بنده افزوده شود زندگى او سخت تر و تنگتر مى شود.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام ـ به مردى كه به امام عليه السلام عرض كرد: به خدا قسم من شما خاندان را دوست دارم ـ فرمود : پس، بلا را رداى خود گردان؛ زيرا سوگند به خدا كه بلا به سوى ما و شيعيان ما شتابنده تر از سيل در درّه است. بلا و گرفتارى از ما آغاز مى شود، سپس به شما مى رسد و آسايش از ما آغاز مى گردد، آن گاه به شما مى رسد.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام :انسان به اندازه محبّتش نسبت به خدا [بلا مى بيند.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :مؤمن مانند كفّه ترازوست: هر چه بر ايمانش افزوده شود بلا و گرفتارى اش فزونى مى گيرد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :در كتاب على عليه السلام آمده است: همانا مؤمن به اندازه كارهاى نيكش بلا مى بيند . پس، هر كه دينش درست و كردارش نيكو باشد بلايش سخت است؛ زيرا خداوند عزّ و جلّ دنيا را پاداش مؤمن و كيفر كافر قرار نداده است. و هر كه دينش سست و كردارش ضعيف باشد بلايش اندك است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :پيامبرى از پيامبران در ميان قوم خود ظهور مى كرد و آنان را به فرمانبرى از خدا فرمان مى داد و به يكتا پرستى فرا مى خواند و سر پناهى كه شب را در آن بگذراند نداشت. پس نمى گذاشتند سخنش را تمام كند و حرفهايش را نشنيده او را مى كشتند. راستى كه خداوند تبارك و تعالى بندگان خود را به فراخورِ منزلتى كه نزد او دارند، مبتلا مى كند.
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام :مؤمن به دو كفّه ترازو مى ماند كه هر چه بر ايمان او افزوده شود بلايش فزونى مى گيرد تا خداوند عزّ و جلّ را بدون گناه، ديدار كند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام باقر عليه ‏السلام : :

إنَّ اللّه‏َ يُبغِضُ الفاحِشَ المُتَفَحِّشَ؛

خداوند، دشنامگوى بدزبان را دشمن مى ‏دارد.

گزیده تحف العقول، ح157

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461