کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

درجاتى كه بنده با بلا به آنها مى رسد

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :براى آدمى نزد خداوند درجه اى است كه او با عمل خود بدان نمى رسد، مگر آن كه بدنش به بلايى گرفتار شود و بدين وسيله، به آن درجه دست يابد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :براى بنده در بهشت جايگاهى است كه به وسيله هيچ بلايى به آن دست نمى يابد، تا مرگش در رسد و هنگام مرگ بر او سخت گرفته شود تا به آن جايگاه دست يابد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :همانا در بهشت منزلتى است كه هيچ بنده اى بدان نمى رسد مگر با بلايى كه [در دنيا] به بدنش مى رسد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :بنده را نزد خداوند منزلتى است كه بدان نمى رسد مگر با يكى از اين دو: يا با از بين رفتن دارايى اش، يا با رسيدن بلايى به جسمش.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469