کتابخانه احادیث شیعه

بيعت

تفسير القمّى :آيه «هر آينه خداوند از مؤمنان آن هنگام كه در زير درخت با تو بيعت كردند خشنود گشت و دانست كه در دلهايشان چه مى گذرد . پس آرامش بر آنان نازل كرد و به فتحى نزديك پاداششان داد» درباره بيعت رضوان (خشنودى) نازل گشت و با بيعت كنندگان شرط كرد كه زان پس از كارهاى پيامبر ايراد نگيرند و از فرمانهاى او سرپيچى نكنند. خداوند عزّ و جلّ پس از نزول آيه رضوان فرمود: «آنان كه با تو بيعت مى كنند جز اين نيست كه با خدا بيعت مى كنند».
نمایش منبع
صحيح مسلم ـ به نقل از جابر ـ : در روز حديبيّه ، ما هزار و چهارصد نفر بوديم و با پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ، در حالى كه عمر دست ايشان را گرفته بود، زير درخت سَمُرهحديث بيعت كرديم. با پيامبر بر سر اين موضوع بيعت كرديم كه نگريزيم؛ با او بر سر مرگ بيعت نكرديم.
نمایش منبع
صحيح مسلم ـ به نقل از سلمة بن اكوع ، در پاسخ به اين پرسش كه در روز حديبيّه با پيامبر خدا صلى الله عليه و آله بر سر چه موضوعى بيعت كرديد؟ ـ : بر سر مرگ.
نمایش منبع
كنز العمّال ـ به نقل از سهل بن سعد ـ : من و ابوذر و عبادة بن صامت و ابو سعيد خدرى و محمّد بن مسلمه و نفر ششمى با پيامبر صلى الله عليه و آله بر سر اين موضوع بيعت كرديم كه در راه خدا از سرزنش هيچ سرزنشگرى نهراسيم. اما نفر ششم از پيامبر خواست او را از اين بيعت معاف دارد و پيامبر هم او را معاف داشت.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469