کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

بيعت مسلمانان با امام على عليه السلام

امام على عليه السلام :اى مردم! شما با من بيعت كرديد همچنان كه با افراد پيش از من بيعت شد، و مردم پيش از آن كه بيعت كنند مختار و آزادند [اما بعد از بيعت ملتزم به پيروى و اطاعت از امام هستند].
نمایش منبع
امام على عليه السلام :اى مردم! شما بوديد كه مرا به اين بيعت فرا خوانديد و من دست رد به سينه شما نزدم، سپس براى فرمانروايى دست بيعت به من داديد، در حالى كه من آن را از شما نخواسته بودم.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :شما ، آزادانه با من بيعت كرديد و پيشاپيشِ شما طلحه و زبير ، با ميل خود با من بيعت كردند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در جواب كسى كه پرسيده بود: چرا با طلحه و زبير جنگيدى؟ ـ فرمود : چون بيعت با من را شكستند و مؤمنان پيرو مرا كشتند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :از شور و شوق بيعت با من ، مانند شتران تشنه اى كه دور آبگيرها جمع مى شوند، گرد من جمع شديد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :مرا وا گذاريد و در پى كسى ديگر رويد؛ زيرا ما [در صورت روى كار آمدن ]به استقبال كارى مى رويم كه چند چهره و رنگارنگ است [چندان كه ]دلها در برابرش استوار نمى ماند.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469