کتابخانه احادیث شیعه

تجارت

امام على عليه السلام :به كارهاى تجارى بپردازيد كه آن شما را از مال ديگران بى نياز مى كند. خداوند عزّ و جلّ پيشه ور درستكار را دوست دارد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :تجارت كردن ، خِرَد را مى افزايد.
نمایش منبع
وسائل الشيعة ـ به نقل از معلّى بن خنيس ـ : امام صادق عليه السلام مرا ديد كه در رفتن به بازار دير كرده بودم، فرمود: صبح زود سراغ عزّت خود برو.
نمایش منبع
الكافى ـ به نقل از هشام بن احمر ـ : امام كاظم عليه السلام به كسى كه برخورد مى كرد مى فرمود: صبح زود به سوى عزّت خود برو. و منظور حضرت بازار بود .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام باقر عليه ‏السلام : :

إنَّ اللّه‏َ يُبغِضُ الفاحِشَ المُتَفَحِّشَ؛

خداوند، دشنامگوى بدزبان را دشمن مى ‏دارد.

گزیده تحف العقول، ح157

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461