کتابخانه احادیث شیعه

نهى از كم فروشى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :اى ترازو دار! سنگينتر وزن كن.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هرگاه وزن مى كنيد سنگينتر وزن كنيد.
نمایش منبع
سنن أبى داوود ـ به نقل از سويد بن قيس ـ : من و مخرمه عبدى از هَجَر پارچه خريده به مكّه آورديم. پيامبر خدا صلى الله عليه و آله نزد ما آمد و در حالى كه حركت مى كرد بر سر خريد چند شلوار با ما چانه زد و ما آن شلوارها را به آن حضرت فروختيم. در آن جا مردى [ترازودار ]بود كه براى وزن كردن ، اجرت مى گرفت؛ پيامبر خدا صلى الله عليه و آله به او فرمود: سنگينتر وزن كن.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :امير المؤمنين رد مى شد، ديد دخترى از قصّاب گوشت خريده و مى گويد: سنگينتر بكش. امير المؤمنين عليه السلام به قصّاب فرمود: بيشترش بده؛ زيرا اين كار بركت را مى افزايد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :كامل دادن [كالا ]تحقّق نخواهد يافت تا آنگاه كه [كفه ترازو ]بچربد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :كامل كشيدن [كالا] وقتى است كه كفه ترازو سنگين شود.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

أحَبُّ الأعمالِ إلى اللّه‏ِ عَزَّوجلَّ الصَّلاةُ، و هي آخِرُ وَصايا الأنبياءِ؛

محبوبترين كارها نزد خداوند عز و جل، نماز است و آن آخرين سفارش پيامبران مى ‏باشد.

من لا يحضره الفقيه : 1/210/ 638

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469