کتابخانه احادیث شیعه

آسان گيرى در خريد و فروش

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :خداوند عزّ و جلّ پيش از شما مردى را آمرزيد كه در خريد و فروش و پس دادن و پس گرفتن وام سهل و آسان مى گرفت.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :خداى رحمت كناد بنده اى را كه در فروش و خريد و پس دادن وام و پس گرفتن آن آسان گير باشد!
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :خداوند متعال كسى را كه در خريد و فروش و پس دادن وام گذشت و آسانى نشان دهد دوست مى دارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در سفارش به مردى كه مشغول فروختن كالايى بود ـ فرمود : از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله شنيدم كه مى فرمود: گذشت و آسان گيرى نوعى سود است.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469