کتابخانه احادیث شیعه

توبه

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :توبه ، گذشته ها را از بين مى برد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :كسى كه از گناه توبه كند مانند كسى است كه گناهى نكرده است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :توبه ، رحمت را فرود مى آورد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :هيچ ميانجى و شفيعى كاراتر از توبه نيست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :توبه خالصانه گناه را مى زدايد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :توبه دلها را پاك مى كند و گناهان را مى شويد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :توبه درست، گناه را پاك مى كند.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469