کتابخانه احادیث شیعه

مقام توبه گر

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :نزد خدا چيزى محبوبتر از مرد يا زن مؤمن توبه گر نيست.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :همه آدميان خطا مى كنند و بهترين خطاكاران توبه كنندگانند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هان! سوگند به خدا ، كه شادى خداوند از توبه بنده اش بيشتر است تا شاد شدن مرد از [پيدا كردن ]شترش.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هر آينه شادى خداوند از توبه بنده خود بيشتر است تا شادى نازايى كه بچّه مى آورد و گم كرده اى كه گمشده خود را مى يابد و تشنه اى كه به آب مى رسد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :به درگاه خداوند عزّ و جلّ توبه بَريد و به محبّت او درآييد؛ زيرا خداوند عزّ و جلّ توبه گران و پاكيزگان را دوست مى دارد. مؤمن، توبه گر است.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام :از جمله محبوبترين بندگان نزد خداوند ، گنهكار توبه گر است.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام :شاد شدن خداوند از توبه بنده اش بيشتر است تا شاد شدن مردى كه در شبى تار شتر و ره توشه خود را گم كند و سپس آن را بيابد. خداوند از توبه بنده خود شادتر مى شود تا آن مرد كه از پيدا كردن شتر خود شادمان مى گردد.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469