کتابخانه احادیث شیعه

انواع توبه

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :براى هر گناهى توبه اى قرار ده، براى گناه پنهانى توبه پنهانى و براى گناه آشكار توبه آشكار.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :هر كس پنهانى كارِ بدى كرد، بايد كار خوبى را نيز در نهان انجام دهد و هر كس آشكارا كار بدى كرد، بايد كار خوبى را نيز آشكارا انجام دهد.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469