کتابخانه احادیث شیعه

به تأخير افكندن توبه

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :اى پسر مسعود! گناه را پيش مينداز و توبه را به تأخير ميفكن، بلكه توبه را پيش افكن و گناه را به تأخير انداز؛ زيرا خداوند متعال در كتاب خود مى فرمايد: «بلكه انسان مى خواهد جلويش باز باشد (در تمام عمر فسق و فجور كند)».
نمایش منبع
امام على عليه السلام :از آنان مباش كه بدون عمل به آخرت اميد مى بندند و با آرزوى دراز توبه را به تأخير مى اندازند ··· هرگاه با خواهشى نفسانى مواجه شوند گناه را پيش مى اندازند و توبه را تأخير.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :هرگاه گناهى مرتكب شدى، به محو آن با توبه بشتاب.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :كسى كه توبه را به فردا حوالت دهد، از هجوم مرگ در معرض بزرگترين خطر است.
نمایش منبع
امام جواد عليه السلام :به تأخير افكندن توبه فريب و غفلت است و طولانى شدن و امروز و فردا كردن، مايه حيرت و سرگشتگى.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469